Aktualizace 17. výzvy z oblasti eGovernmentu a 46. a 47. výzvy z oblasti Vzdělávání

20. 12. 2016

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 20. prosince 2016 došlo k vydání aktualizací textu a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 20. prosince 2016 u výzvy č. 17 „eLegislativa, eSbírka, Národní digitální archiv“ a dále Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 20. prosince 2016 u výzvy č. 46 Infrastruktura základních škol“ a 47 „Infrastruktura základních škol SVL“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena