Aktualizace 18. výzvy IROP „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“

24. 3. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel 18. výzvy IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena