Aktualizace 20. výzvy IROP "Nízkoemisní a bezemisní vozidla"

6. 2. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel a textu 20. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 20. výzvě

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena