Aktualizace 22. výzvy IROP "Telematika pro veřejnou dopravu"

23. 3. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel a textu 22. výzvy IROP. Dále uveřejňuje přehled stavu žádostí o podporu ve 22. výzvě

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena