Aktualizace 35. výzvy IROP „Sociální bydlení pro SVL“

31. 3. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci textu 35. výzvy IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena