Aktualizace 36. výzvy IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“

16. 11. 2016

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 16. listopadu 2016 byla aktualizována Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 36. výzvy IROP „Stanice integrovaného záchranného systému“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena