Aktualizace 41. výzvy "Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ"

8. 2. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. února 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. února 2017 u výzvy č. 41 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty IPRÚ".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena