Aktualizace 43. a 44. výzvy IROP "Sociální podnikání II. (pro sociálně vyloučené lokality)"

30. 11. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako ŘO IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce včetně příloh u výzvy č. 43 „Sociální podnikání II.“ a č. 44 „Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality II.“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena