Aktualizace 50. a 51. výzvy IROP "Udržitelná doprava - integrované projekty ITI a IPRÚ"

25. 11. 2016

ŘO IROP informuje o aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 50 „Udržitelná doprava – integrované projekty ITI“ a u výzvy č. 51 „Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ“ IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena