Aktualizace 55. výzvy "Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD"

8. 2. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 8. února 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 8. února 2017 u výzvy č. 55 „Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena