Aktualizace 68. výzvy IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“ – změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu

Aktualizace 68. výzvy IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“ – změna termínu ukončení příjmu žádostí o podporu

3.5.2018

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. května 2018 byla vydána revize 68. výzvy IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena