Aktualizace 68. výzvy IROP „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – Integrované projekty CLLD“

27. 3. 2017

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla vydána revize 68. výzvy IROP .

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena