Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018

21.5.2018

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaný harmonogram výzev IROP na rok 2018.

Aktualizace harmonogramu výzev IROP na rok 2018

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena