Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 6. březnu 2019

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 6. březnu 2019

6.3.2019

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 6. března 2019 byla vydána revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.12.

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 6. březnu 2019

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena