Aktualizace Obecných pravidel IROP - úprava lhůt pro všechny fáze hodnocení, změny v nehodnocených projektech atd.

2. 6. 2017

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.9.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena