Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 15. říjnu 2019 - přepracování systému finančních oprav v důsledku změny legislativy

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 15. říjnu 2019 - přepracování systému finančních oprav v důsledku změny legislativy

15.10.2019

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 15. října 2019 byla vydána revize Obecných pravidel pro žadatele a příjemce, verze 1.13.

Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 15. říjnu 2019 - přepracování systému f

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena