Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 3. dubnu 2017

3. 4. 2017

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.8.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena