Aktualizace Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP k 27. říjnu 2017

27. 10. 2017

Řídicí orgán IROP vydává aktualizovaná Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, verze 1.10.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena