Aktualizace Specifických pravidel 13. výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek“

11. 10. 2016

Řídicí orgán IROP vydává revizi Specifických pravidel 13. výzvy IROP „Revitalizace vybraných památek“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena