Aktualizace Specifických pravidel 2. výzvy pro žadatele a příjemce

14. 9. 2015

ŘO IROP vydává s platností od 14. 9. 2015 aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 2. výzvě - Územní plány.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena