Aktualizace specifických pravidel pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP

9. 9. 2016

Aktualizace Specifických pravidel pro výzvu č. 6 „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena