Aktualizace ve výzvách č. 23, 26 a 28 IROP z oblasti eGovernmentu

9. 9. 2016

Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, jejich příloh a texty výzev č. 23, 26 a 28 z oblasti eGovernmentu IROP

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena