Aktualizace ve výzvách č. 34 a 35 na podporu dostupnosti nájemního sociálního bydlení

16. 8. 2016

ŘO IROP oznamuje, že dne 16. 8. 2016 byly aktualizovány specifická pravidla výzvy č. 34 „Sociální bydlení “ a specifická pravidla výzvy č. 35 „Sociální bydlení v sociálně vyloučených lokalitách“.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena