Aktualizace ve výzvách č. 34 a 35 "Sociální bydlení (pro SVL)"

5. 9. 2016

Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci Specifických pravidel ve výzvách č. 34 a 35 IROP

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena