Aktualizace ve výzvách č. 29 a 30 „Rozvoj sociálních služeb (v SVL)“ IROP

8. 9. 2016

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 7. září 2016 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 29 a 30 „Rozvoj sociálních služeb (v sociálně vyloučených lokalitách)“ IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena