Aktualizace ve výzvách IROP č. 46 a 47 zaměřených na podporu infrastruktury základních škol

29. 9. 2016

Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci textů výzev a Specifických pravidel 46. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol“ a 47. výzvy IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena