Aktualizace ve výzvách na podporu sociálního podnikání

17. 8. 2016

Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci specifických pravidel ve výzvách č. 43 a 44.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena