Aktualizace výzev č. 11 a 12 IROP „Sociální podnikání (pro SVL)“

10. 4. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 11. a 12. výzvu IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena