Aktualizace výzev č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání a č. 5 z oblasti Zdravotnictví IROP

17. 10. 2016

Řídicí orgán IROP provedl aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvám č. 32, 33, 46 a 47 z oblasti Vzdělávání IROP a dále aktualizaci jak Specifických pravidel včetně jejich příloh, tak i textu výzvy č. 5 z oblasti Zdravotnictví.

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena