Aktualizace výzev č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“a 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“

24. 7. 2017

ŘO IROP oznamuje, že dne 24. 7. 2017 byla aktualizována Specifická pravidla výzvy č. 38 „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ a Specifická pravidla výzvy č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena