Aktualizace výzev č. 40 a 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty IPRÚ/ITI“

3. 4. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 3. dubna 2017 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 3. dubna 2017 u výzvy č. 40 a 42.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena