Aktualizace výzev č. 46 a 47 IROP „Infrastruktura základních škol (SVL)“

7. 2. 2017

Řídicí orgán IROP oznamuje, že byla vydána aktualizace Specifických pravidel pro žadatele a příjemce s platností od 7. února 2017 u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“ a u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol SVL“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena