Aktualizace výzev IROP č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“

1. 7. 2016

Aktualizace výzev IROP č. 29 „Rozvoj sociálních služeb“ a č. 30 „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“ v rámci specifického cíle 2.1 „Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“ ke dni 1. července 2016.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena