Aktualizace výzev IROP "Rozvoj sociálních služeb (v SVL)" - úprava dokladování způsobilých výdajů

23. 5. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzev „Rozvoj sociálních služeb" a „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena