Aktualizace výzvy č. 1 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“

23. 3. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vydává dne 23. března 2016 aktualizaci Specifických pravidel 1. výzvy IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena