Aktualizace výzvy č. 1 IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“ a výzvy č. 24 IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

17. 5. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci specifických pravidel výzvy č. 1 z oblasti silnic a výzvy č. 24 z oblasti přestupních terminálů.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena