Aktualizace výzvy č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“.

21. 9. 2015

ŘO IROP oznamuje, že od 21. 9. 2015 byl aktualizován text výzvy č. 1 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 1. výzvě.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena