Aktualizace výzvy č. 10 - „Kybernetická bezpečnost“

14. 1. 2016

Řídicí orgán IROP oznamuje, že od 14. ledna 2016 byl aktualizován text výzvy č. 10 „Kybernetická bezpečnost“, a dále vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce a jejich příloh k výzvě č. 10.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena