Aktualizace výzvy č. 19 na podporu pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém

26. 7. 2016

Oznamujeme, že dne 26. července 2016 byla navýšena alokace 19. výzvy IROP „Technika pro integrovaný záchranný systém“. Původní alokace z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla navýšena o 31 359 595,94 Kč na 1 521 815 010,74 Kč a alokace ze státního rozpočtu byla navýšena na max. 268 555 590,13 Kč.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena