Aktualizace výzvy č. 22 IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“

28. 6. 2016

Řídicí orgán IROP vydává dne 28. 6. 2016 aktualizaci Specifických pravidel 22. výzvy IROP „Telematika pro veřejnou dopravu“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena