Aktualizace výzvy č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ - navýšení alokace výzvy z prostředků EU

29. 1. 2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. ledna 2018 došlo k navýšení alokace výzvy č. 23 „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I.“ o 728 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena