Aktualizace výzvy č. 24 IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“

30. 11. 2017

Řídicí orgán IROP vydává dne 30. 11. 2017 aktualizaci Specifických pravidel 24. výzvy IROP „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ v rámci specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena