Aktualizace výzvy č. 25 IROP Knihovny - navýšení alokace

Aktualizace výzvy č. 25 IROP Knihovny - navýšení alokace

13.7.2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že navýšil alokaci u výzvy č. 25 Knihovny, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví.

Aktualizace výzvy č. 25 IROP Knihovny - navýšení alokace

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena