Aktualizace výzvy č. 25 "Knihovny“ - úprava dokladování způsobilých výdajů

25. 4. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro 25. výzvu IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena