Aktualizace výzvy č. 26 „eGovernment I.“ - navýšení alokace výzvy z prostředků EU

29. 1. 2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 29. lednu 2018 došlo k navýšení alokace výzvy č. 26 „eGovernment I.“ o 683 mil. Kč z prostředků Evropské unie.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena