Aktualizace výzvy č. 28 IROP „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.“ - navýšení alokace výzvy o 500 mil. Kč

8. 6. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 28 IROP.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena