Aktualizace výzvy č. 33 IROP „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol SVL“ - navýšení alokace výzvy o téměř 1,18 mld. korun

22. 6. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 33 IROP z oblasti vzdělávání - infrastruktura SŠ a VOŠ.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena