Aktualizace výzvy č. 34 IROP - „Sociální bydlení“ a výzvy č. 35 „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality“

14. 7. 2017

Řídicí orgán IROP vydává aktualizaci Specifických pravidel pro žadatele a příjemce k 34. a 35. výzvě.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena