Aktualizace výzvy č. 37 IROP „Energetické úspory v bytových domech II“ - rozšíření možností čerpání

16. 6. 2017

Řídicí orgán IROP informuje o aktualizaci výzvy č. 37 IROP z oblasti zateplování.

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena