Aktualizace výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI"

5. 2. 2018

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 5. února 2018 došlo k vydání aktualizací textu výzvy a Specifických pravidel pro žadatele a příjemce u výzvy č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI".

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena